Hall of Fame

Hatsu Basho 2006
Bench Sumo Ichimon Champion Ichimon Champion Hatsu 2006
Makuuchi Technique Prize Chiyozakura
Makuuchi No Cigar Price Pitinosato
Makushita Yusho Tsunamiko
Makushita Jun-Yusho Sashimaru
Makushita Technique Prize Sashimaru
Sandanme Yusho Watashi
Sandanme Jun-Yusho Tanuki
Jonidan Yusho Kaihomi
Haru Basho 2005
Bench Sumo Ichimon Champion Ichimon Champion Haru 2005
Makuuchi Jun-Yusho Toljokinodo
Makuuchi Jun-Yusho Flohru
Juryo Yusho Shinkansen
Juryo Fighting Spirit Prize Shinkansen
Sandanme No Cigar Price Watashi
Jonidan Jun-Yusho Kitanoyama
Quality Award Shinkansen
Hatsu Basho 2005
Makuuchi No Cigar Prize Hamanoyama
Juryo Yusho Pitinosato
Nekonishi Nakabi Prize Pitinosato
Juryo No Cigar Prize Shinkansen
Quality Award Pitinosato
KCC - Kintamayma Challenge Cup Flohru
KCC Semi-Finalist Chiyozakura
Kyushu Basho 2004
Juryo Yaucho Bum Award Tamanaogijima
Aki Basho 2004
Bench Sumo Ichimon Champion Ichimon Champion Aki 2004
Makuuchi Jun-Yusho Toljokinodo
Juryo Yusho Marioschima
Juryo Jun-Yusho Heruwejima
Juryo Jun-Yusho Pitinosato
Juryo Technique Prize Marioschima
Juryo Fighting Spirit Prize Marioschima
Makushita Yusho Remonishiki I
Quality Award Marioschima
Nagoya Basho 2004
Makuuchi Technique Prize Flohru
Makuuchi Fighting Spirit Prize Flohru
Makuuchi Outstanding Performance Chiyozakura
Juryo Yusho Toljokinodo
KCC Semi-Finalist Flohru
KCC Semi-Finalist Toljokinodo
Natsu Basho 2004
Bench Sumo Ichimon Champion Ichimon Champion Natsu 2004
Juryo Jun-Yusho Tamanaogijima
Juryo Technique Prize Flohru
Juryo Fighting Spirit Prize Flohru
Makushita Yusho Heruwejima
Makushita No Cigar Prize Yoma
Haru Basho 2004
Bench Sumo Ichimon Champion Ichimon Champion Haru 2004
Makuuchi Yusho Gernobono
Makuuchi Jun-Yusho Heikotoriki
Juryo Jun-Yusho Marioschima
Makushita No Cigar Price Heruwejima
Makushita Yaucho Bum Award Tamanaogijima
Sandanme Jun-Yusho Sashimaru
Quality Award Gernobono
KCC - Kintamayma Challenge Cup Marioschima
Hatsu Basho 2004
Bench Sumo Ichimon Champion Ichimon Champion Hatsu 2004
Makuuchi Jun-Yusho Gernobono
Makuuchi No Cigar Price Hamanoyama
Juryo No Cigar Price Tamanaogijima
Makushita No Cigar Price Heruwejima
Sandanme No Cigar Price Remonishiki I
Quality Award Gernobono
Kyushu Basho 2003
Makuuchi Yusho Gernobono